ארכיונים היסטוריים בישראל שונים בגודלם, בארגונם ובמצבם הפיזי. למרות קיומם של תקנים בין-לאומיים לסידור ולתיאור חומר ארכיוני, אין אחידות באופן ההתנהלות של הארכיונים השונים במדינת ישראל. ארכיונים אחדים בלבד מנהלים את החומר האצור אצלם לפי הסטנדרטים העדכניים. מלבד זאת, מרבית הארכיונים כיום אינם נגישים ברשת האינטרנט והדרך היחידה להגיע לחומרים היא לנסות לגשת אליהם פיזית, דבר שאף הוא אינו מתאפשר תמיד. עניינו של פרויקט "אז" הוא בחומרים לא מוחשיים, במטרה להנגיש חומרי ארכיונים באינטרנט, לתועלתו של הציבור הרחב.

פרויקט "אז", הספרייה הלאומית וארכיון המדינה חוברים יחד בחסות משרד ראש הממשלה כדי לבנות תשתית וסטנדרטים אחידים ולהבטיח שהחומר הייחודי המוחזק על ידי ארכיוני מורשת השונים במדינת ישראל יישמר בצורה נאותה ויהיה נגיש באופן רחב לכלל הציבור בישראל בצורה נוחה ואחידה בעתיד הנראה לעין וגם לדורות.

בפרויקט שותפים פעילים ארכיון המדינה, שהינו שותף לניהול הפרויקט והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אשר מייצג את הארכיונים ופועל כיועץ מקצועי.

מתוך הבנה שיש להתקדם בהדרגה, ונוכח מגבלות מעשיות ברורות, נבחרו לפרויקט "אז" עשרות אחדות של ארכיונים שימומנו על ידי הפרויקט. הללו עוברים דיגיטיזציה וקיטלוג על פי התקנים הבין-לאומיים (ISAD(G ו- ISDIAH.

כל ארכיון היסטורי בישראל יוכל להצטרף לפרויקט על ידי טעינת הקטלוג האלקטרוני שלו לפרויקט יחד עם החומר הסרוק. ניתן גם לצרף קטלוג בלבד.

הסבר מפורט להצטרפות לפרויקט, תכולתו הטכנולוגית, סטנדרטים של הפרויקט, והמלצות לשימור ודיגיטיזציה ניתן למצוא באתר המקצועי.

 

הספרייה הלאומית משרד ירושלים ומורשת ציוני דרך ארכיון המדינה האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע