תערוכות

עורכי התוכן שלנו יצרו במיוחד עבורכם אוסף תערוכות בנושאים מגוונים. התערוכות שבאתר מציעות זווית ראייה נוספת על דמויות וסיפורים מוכרים, ומציפות נושאים, רעיונות ומחשבות. בואו לגלות עולם חדש של ידע.

שמור לביקורת עד גמר הנסיעה

כרטיס יומי וכרטיסייה חודשית, כרטיסייה בת 20 נסיעות וכרטיסייה לנוער עד גיל...
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה
 • שמור לביקורת עד גמר הנסיעה

ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע

מסמכים הנוגעים לאברהם ינובסקי ובני משפחתו...
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע
 • ינובסקי פתח תקוה. לוקט ע"י סמדר גלבוע

עפרה: השנים הראשונות

עפרה - ראשון היישובים בשומרון לאחר מלחמת ששת הימים - הוקמה בשנת...
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות
 • עפרה: השנים הראשונות

גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני

בחודשיים שלאחר נפילת הל"ה, שרר שקט יחסי בגוש עציון. מלבד המצור הנמשך...
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני
 • גוש עציון במלחמת העצמאות – חלק שני

גוש עציון במלחמת העצמאות

חמישה חודשים וחצי נמשך הקרב על גוש עציון. הוא החל למחרת ההכרזה...
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות
 • גוש עציון במלחמת העצמאות

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

הנחלת זיכרון השואה הייתה ועודנה אתגר חינוכי, חברתי ולאומי מורכב. במרוצת השנים...
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה

פסח מההגדות – חלק שני

בחלק זה של התערוכה נמשיך לסייר בין ההגדות של פסח שנוצרו לאורך...
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני
 • פסח מההגדות – חלק שני

פסח מההגדות – חלק ראשון

ב־1480 - שנים מעטות לאחר המצאת הדפוס - יצאה לאור בוואדי אל־חגארה...
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון
 • פסח מההגדות – חלק ראשון

הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה שינתה את פני העולם כולו ואת פני אירופה בפרט....
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה
 • הרמן שטרוק במלחמת העולם הראשונה

פורים שפיל – משחקי פורים

"פורים שפיל" הוא מופע היתולי לחג הפורים שנהגו להעלות בקהילות ישראל מאז...
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים
 • פורים שפיל – משחקי פורים

המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין

עם תום מלחמת העולם השנייה התגברה תנועת ההעפלה. עשרות אלפי פליטים יהודים...
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין
 • המעפילים במחנות הגירוש והמעצר בקפריסין

סיפורי ט"ו בשבט

ראש השנה לאילנות - חגיגה צבעונית של טבע, נטיעות, פירות ארץ-ישראל וקשרי...
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט
 • סיפורי ט"ו בשבט

רישומי ט"ו בשבט

מערכת היחסים המורכבת שבין האדם לטבע היוותה מאז ומעולם מצע לרישומים, ציורים,...
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט
 • רישומי ט"ו בשבט

פיוטי ט"ו בשבט

מאז ראשית ציונו של ט"ו בשבט כיום חגו של האילן היווה המועד...
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט
 • פיוטי ט"ו בשבט

קריקטורות

אוסף של קריקטורות נחמדות שאספתי ורוצה לשתף...
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות
 • קריקטורות

חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור

עיזבונו של יוסף טרומפלדור נשמר בקיבוץ תל-יוסף הנושא את שמו. צורפו אליו...
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור
 • חייו ופועלו של יוסף טרומפלדור

אחד במאי – יום הפועלים

מכתבים, איורים וכתבות על האחד במאי, הוא יום הפועלים הבינלאומי....
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים
 • אחד במאי – יום הפועלים

ספר בית המקדש של רוטשילד

בארכיון ראש פינה נמצא אוצר הידוע למעטים - הספר "מקדש ירושלים וארמון...
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
 • ספר בית המקדש של רוטשילד
רוצים ליצור תערוכה משלכם ?
לחצו לכניסה לאזור האישי