דו"ח סיכום סקר ארכיונים

סיכום ומסקנות על סמך הסקר שנערך בארכיונים בישראל במסגרת פרויקט "אז" – רשת ארכיוני ישראל

 

לעיון בדו"ח הסקר:

דוח סקר ארכיונים