אתם יצרתם: עופרית אסף

גליונות חגיגיים

באחד במאי, עתוני הקיבוצים הקדישו את גליונותיהם לחג זה. איורים, כתבות ומאמרים רבים התפרסמו בנושא.

אחד במאי - מסמך 5

שיטים

אחד במאי - מסמך 5

אחד במאי - מסמך 2

שיטים

אחד במאי - מסמך 2

אחד במאי - מסמך 5

שיטים

אחד במאי - מסמך 5

אחד במאי - מסמך 5

שיטים

אחד במאי - מסמך 5

אחד במאי - מסמך 3

שיטים

אחד במאי - מסמך 3

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

1 במאי - מדוע וכיצד?

מלבד החגיגות, היה מקום גם לשיח ביקורתי: מדוע אנו מציינים את יום זה? כיצד יש לציין אותו?

הצבע האדום כסמל והמנון האינטרנציונל עמדו במרכז העניינים. צפורה בן דור כתבה על "הדגל שהכזיב", ברל כצנלסון על "גורלו של המנון האינטרנציונל" ועוד.

אחד במאי - מסמך 3

שיטים

אחד במאי - מסמך 3

אחד במאי - מסמך 3

שיטים

אחד במאי - מסמך 3

אחד במאי - מסמך 3

שיטים

אחד במאי - מסמך 3

אחד במאי - מסמך 3

שיטים

אחד במאי - מסמך 3

אחד במאי - מסמך 2

שיטים

אחד במאי - מסמך 2

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1

אחד במאי - מסמך 1

שיטים

אחד במאי - מסמך 1