המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית – מרכז מורשת היקים

תערוכה מטעם מנהל פורטל
מבט גיאוגרפיי

המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית – מרכז מורשת היקים

 

במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן שמורים חומרים ארכיוניים של משפחות שעלו לארץ ישראל ממרכז אירופה, מארצות דוברות גרמנית, אשר הפקידו בני המשפחות עצמם, צאצאיהם או גורמים אחרים. בחומרים אלה – הכוללים בחומרים אלה – הכוללים מסמכים, תעודות, תמונות ועוד – מעוגנת מורשתם האישית, המשפחתית והתרבותית של עולים אלה. ארכיון המשפחות במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מאפשר היכרות עם חיי היהודים וקהילותיהם בארצות מוצאם ובמולדתם המתחדשת, ישראל.
המוזיאון נוסד על-ידי ישראל שילוני ז"ל בבניין עיריית נהריה בשנת 1968, ועבר לגן התעשייה תפן בשנת 1991. בשנת 2004 נחתם חוזה שותפות בין הנהלת המוזיאון להנהלת ארגון יוצאי מרכז אירופה, ושנה לאחר מכן נחנך המוזיאון החדש. במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן שמורים חומרים ארכיוניים של משפחות שעלו לארץ ישראל ממרכז אירופה, מארצות דוברות גרמנית, אשר הפקידו בני המשפחות עצמם, צאצאיהם או גורמים אחרים. בחומרים אלה – הכוללים מסמכים, תעודות, מכתבים, כתבים, צילומים, ספרים ופרסומים שונים, ששפתם גרמנית, ולעיתים גרמנית עתיקה, וכן תמונות ופריטים שונים – מעוגנת מורשתם האישית, המשפחתית והתרבותית של עולים אלה.

ארכיון המשפחות במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מאפשר היכרות עם חיי היהודים וקהילותיהם בארצות מוצאם ובמולדתם המתחדשת, ישראל. בארכיון יש משום עדות לתמורות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שחלו בקרב אוכלוסייה זו במהלך השנים.

Bock Heinz & Simon & Georg - מסמך 2

תפן

Bock Heinz & Simon & Georg - מסמך 2

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 4

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 4

Hecker Max Mordechai - מסמך 1

תפן

Hecker Max Mordechai - מסמך 1

Fink & Rosenstein & Berg - מסמך 1

תפן

Fink & Rosenstein & Berg - מסמך 1

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 2

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 2

L?ser Walter 1893-1980 - מסמך 2

תפן

L?ser Walter 1893-1980 - מסמך 2

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 1

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 1

Hecker Max Mordechai - מסמך 2

תפן

Hecker Max Mordechai - מסמך 2

L?ser Walter 1893-1980 - מסמך 3

תפן

L?ser Walter 1893-1980 - מסמך 3

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 4

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 4

Cramer & Hess - מסמך 1

תפן

Cramer & Hess - מסמך 1

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 5

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 5

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 1

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 1

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 5

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 5

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 5

תפן

Lucas & Weiss & Mibashan - מסמך 5

Cramer & Hess - מסמך 1

תפן

Cramer & Hess - מסמך 1