אתם יצרתם: itai
מבט גיאוגרפייתערוכה בנושא:

חייו ופועלו של
יוסף טרומפלדור

חייו ופעולו של יוסף טרומפלדור

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

טרומפלדור

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

טרומפלדור

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

טרומפלדור

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

טרומפלדור

14-2 הסוכנות היהודית- היימן אנגלו - מסמך 1

[צילומי תמונות - יוסף טרומפלדור] slides גדוד העבודה 3 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - יוסף טרומפלדור] slides גדוד העבודה 3 - מסמך 1

עזבונו של יוסף טרומפלדור נשמר בקיבוץ תל-יוסף הנושא את שמו. אליו צורפו גם ארכיוניהם של תנועת 'החלוץ' שהוא היה מנהיגה ואחד ממייסדיה, ושל 'גדוד העבודה' שנקרא על שמו.

הארכיון האישי כולל תיעוד של חיי טרומפלדור ובני משפחתו. הוא כולל תיעוד של תקופת שירותו כקצין יהודי בצבא הרוסי ופציעתו במלחמת רוסיה-יפן בשנת 1904; של ימיו בארץ ישראל בימי העלייה השנייה; של מנהיגותו בהקמת הגדודים העבריים בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה; של פעילותו בברית המועצות לאחר המהפכה לארגון עלייה חלוצית לארץ ישראל; ושל פועלו בארץ ישראל בימי העלייה השלישית עד נפילתו בקרב בתל-חי בי"א באדר תר"פ.

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 2 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 2 - מסמך 1

[joseph trumpeldor תמונות] - מסמך 1

טרומפלדור

[joseph trumpeldor תמונות] - מסמך 1

[צילומי תמונות - יוסף טרומפלדור] slides גדוד העבודה 3 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - יוסף טרומפלדור] slides גדוד העבודה 3 - מסמך 1

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 1 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 1 - מסמך 1

[עולים מתארים את העליה השלישית לארץ] - מסמך 1

טרומפלדור

[עולים מתארים את העליה השלישית לארץ] - מסמך 1

ארכיוני גדוד החלוץ וגדוד העבודה

ארכיוני תנועת 'החלוץ' וגדוד העבודה מתעדים את הפעילות החלוצית בברית המועצות שלאחר המהפכה הבולשביקית, את פעילות העלייה, העבודה וההתיישבות בימי העלייה השלישית והרביעית, ואת הקשרים עם זרועות אחרות של תנועת העבודה הציונית ושל היישוב העברי בארץ-ישראל.

לאחר הדיגיטציה הועברו כל חומרי הארכיון ל"יד טבנקין", המוסד הארכיוני של תנועת הקיבוץ המאוחד.

פוסטר צעירי ציון - צילום תמונה משני הצדדים 0002 - מסמך 1

טרומפלדור

פוסטר צעירי ציון - צילום תמונה משני הצדדים 0002 - מסמך 1

[תמונות] - מסמך 1

טרומפלדור

[תמונות] - מסמך 1
"אם תפרוץ מלחמה בארץ ישראל, בוודאי יכתירוני שם בתואר מפקד, אף על פי שאני מוכן לשרת שם גם כחייל פשוט. הן שם נהיה בבית, לא אצל זרים (...) מאמין אני יום יבוא, ואני עייף ומיוגע, אשקיף בשמחה ובגיל על שדותי שלי, בארצי שלי. ולא יאמר לי איש: לך לך נבזה, זר הנך בארץ זאת. ואם יאמר לי איש כך, בכוח ובחרב אגן על שדותי וזכויותי. ואם אפול בקרב - מאושר אהיה. אדע לשם מה אני
נופל."

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 5 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 5 - מסמך 1

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 2 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 2 - מסמך 1

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 2 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - גדוד העבודה] slides גדוד העבודה 2 - מסמך 1

[צילומי תמונות - יוסף טרומפלדור] slides גדוד העבודה 3 - מסמך 1

טרומפלדור

[צילומי תמונות - יוסף טרומפלדור] slides גדוד העבודה 3 - מסמך 1


"טוב למות בעד ארצנו"

      אשרי מי שמת בהכרה זו ותל-חי מראשותיו

אוסף אצ"ל, פקודות אבל ודפי יזכור - מסמך 1

ז\'בוטינסקי

אוסף אצ"ל, פקודות אבל ודפי יזכור - מסמך 1

[gedud haavoda תמונות] - מסמך 1

טרומפלדור

[gedud haavoda תמונות] - מסמך 1

פוסטר: 40 שנה להגנת תל חי - מסמך 1

טרומפלדור

פוסטר: 40 שנה להגנת תל חי - מסמך 1