אתם יצרתם: סמדר גלבע

שטרי מכר חלוקה וחליפין שנרשמו במשרדי ספר האחוזה, ורשימות בעלי מגרשים וחלקות - מסמך 1

שטרי מכר חלוקה וחליפין שנרשמו במשרדי ספר האחוזה, ורשימות בעלי מגרשים וחלקות - מסמך 1

אברהם ינובסקי, במרכז התמונה מחזיק שתילים, עם הפועלים במשתלה שהקים ליד ביתו ברחוב חובבי ציון פינת רוטשילד. במשתלה היו עצי אקליפטוס, שקדים והדרים.

נעמי ינובסקי-גלבוע, ביתו של אברהם ינובסקי, מראשוני פתח תקוה, נישאה לצעיר מהעליה השניה והיו מראשוני כפר יחזקאל שנוסד ב-1921. ביתה של נעמי, שלומית בן-צבי גלבוע מסרה את החומרים.

אברהם ינובסקי, במרכז התמונה מחזיק שתילים, עם הפועלים במשתלה שהקים ליד ביתו ברחוב חובבי ציון פינת רוטשילד. במשתלה היו עצי אקליפטוס, שקדים והדרים.

טפסים של ממשלת פלשתינה (א"י) בדבר בקשת תושב הרוצה להביא לפלשתינה אדם התלוי בו בתור עולה, בקשות לפספורט, תעודת תושב ארץ ישראל, תעודות מעבר, רשימת העתונים של ממשלת פלשתינה - מסמך 1

טפסים של ממשלת פלשתינה (א"י) בדבר בקשת תושב הרוצה להביא לפלשתינה אדם התלוי בו בתור עולה, בקשות לפספורט, תעודת תושב ארץ ישראל, תעודות מעבר, רשימת העתונים של ממשלת פלשתינה - מסמך 1

חוזי מכירה וחוזים שונים, פרטיכלים ופקודה של התאחדות העיריות העבריות בא"י, פרטיכל של המועצה המקומית, דו"ח למנהל של מסילת הברזל. - מסמך 2

חוזי מכירה וחוזים שונים, פרטיכלים ופקודה של התאחדות העיריות העבריות בא"י, פרטיכל של המועצה המקומית, דו"ח למנהל של מסילת הברזל. - מסמך 2

ספר נפטרים מספר 1 - מסמך 1

ספר נפטרים מספר 1 - מסמך 1

התכתבות המועצה עם תושבים בדבר ערעורים על תשלומי המיסים, רשימות תושבים שהגישו ערעורים - מסמך 1

התכתבות המועצה עם תושבים בדבר ערעורים על תשלומי המיסים, רשימות תושבים שהגישו ערעורים - מסמך 1

התכתבות המועצה עם מוסדות, חברות, אגודות, פרטיים, הרבנות והבד"צ בפתח תקוה, בית המשפט השלום העברי בפתח תקוה ויפו, בתי חולים, מגן דוד אדום, התאחדות המושבות ביהודה - מסמך 1

התכתבות המועצה עם מוסדות, חברות, אגודות, פרטיים, הרבנות והבד"צ בפתח תקוה, בית המשפט השלום העברי בפתח תקוה ויפו, בתי חולים, מגן דוד אדום, התאחדות המושבות ביהודה - מסמך 1

פנקס תושבי המושבה בעת ספירת הממשלה, כסליו התרפ"ג מפקד אוכלוסין. הפנקס נרשם בעקבות מפקד האוכלוסין שנערך ע"י הממשלה הבריטית בשנת 1922 - מסמך 2

פנקס תושבי המושבה בעת ספירת הממשלה, כסליו התרפ"ג מפקד אוכלוסין. הפנקס נרשם בעקבות מפקד האוכלוסין שנערך ע"י הממשלה הבריטית בשנת 1922 - מסמך 2

רשימות תושבים ומיון לפי מקצוע, דרגה ומקום מגורים. הרשימה לפי סדר מהאות א' עד מ'. - מסמך 1

רשימות תושבים ומיון לפי מקצוע, דרגה ומקום מגורים. הרשימה לפי סדר מהאות א' עד מ'. - מסמך 1

נעמי ינובסקי-גלבוע, ביתו של אברהם ינובסקי, ואחותה, בשובם הביתה ברחוב פיק"א שהיה בראשיתו.

נעמי ינובסקי-גלבוע, ביתו של אברהם ינובסקי, מראשוני פתח תקוה, נישאה לצעיר מהעליה השניה והיו מראשוני כפר יחזקאל שנוסד ב-1921. ביתה של נעמי, שלומית בן-צבי גלבוע מסרה את החומר.

01.01.1908

01.01.1908

נעמי ינובסקי-גלבוע, ביתו של אברהם ינובסקי, ואחותה, בשובם הביתה ברחוב פיק"א שהיה בראשיתו.

ינובסקי אברהם

ינובסקי אברהם

ינובסקי פייגה, אשת אברהם

ינובסקי פייגה, אשת אברהם

רחוב רוטשילד מכיוון צפון לדרום. מימין הכניסה לבית דב סוטיצקי, ממול בית ינובסקי. אנשים צועדים על המדרכות בכביש עגלה עם חמור. צמחיה ענפה גדלה בחצרות

רחוב רוטשילד מכיוון צפון לדרום. מימין הכניסה לבית דב סוטיצקי, ממול בית ינובסקי. אנשים צועדים על המדרכות בכביש עגלה עם חמור. צמחיה ענפה גדלה בחצרות