אתם יצרתם: עופרית אסף

בדף הראשון של הספר מצויה הקדשה בכתב יד, אשר נכתבה ע"י מזכירו של רוטשילד ובה נאמר: "מוקדש לקולוניא ראש פנה ע"י האדון הברון אדמונד דה רוטשילד, פאריז, 21 בספטמבר 1898.

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל:  שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות ועוד

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"

הספר כולל: שרטוטים והדמיות של מבנה בית המקדש וארמון המלך, הבנוי מארזי הלבנון. השרטוטים כוללים פרטים ארכיטקטוניים שונים כמו עמודים, עיטורים, כותרות, שערים, מבט ממעוף הציפור, חזיתות וכד'. כמו כן מצויים בספר שרטוטים של פריטים כאלו מאתרים יהודיים עתיקים וחד

ראש פינה

01.01.1889

01.01.1889

ספר בית המקדש של רוטשילד - "מקדש ירושלים וארמון מארזי הלבנון"