להלן מפת הארכיונים בישראל, נכונה לזמן ביצוע סקר הארכיונים הארצי בשלב א של פרויקט "אז – רשת ארכיוני ישראל"

 

נתוני מפה
Map data ©2015 Google, Mapa GISrael, ORION-ME
נתוני מפהMap data ©2015 Google, Mapa GISrael, ORION-ME
Map data ©2015 Google, Mapa GISrael, ORION-ME

 

מפה

לוויין