במסגרת הפרויקט הוקם צוות אשר בחן את תוצאות סקר הארכיונים הארצי. הצוות בחר את הארכיונים שלהם יש חשיבות לציבור, עפ"י קריטריונים מוגדרים היטב. הצעתו של הצוות אושרה ע"י צוות התוכן של הפרויקט ואושררה ע"י ועדת ההיגוי.
צוות הביצוע של הפרויקט מבצע פנייה יזומה אל הארכיונים אשר סומנו לכך, עפ"י הסדר.

עד כה, הארכיונים הבאים הצטרפו לפרויקט:

ארכיון גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור
ארכיון שיטים – מכון החגים
ארכיון מכון ז'בוטינסקי
ארכיון הקיבוץ הדתי
ארכיון יד יערי
ארכיון יד טבנקין
ארכיון בית ביאליק
ארכיון המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית – מרכז מורשת היקים
חברת אגד
הארכיון לתולדות פתח תקווה
מכון גנזים
קיבוץ דגניה א'
ארכיון התיאטרון – בית אריאלה
ארכיון עפרה
ארכיון ראש פינה
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (הספרייה הלאומית)
הארכיון לתולדות גוש עציון – כפר עציון
ארכיון כפר הנוער בן שמן
קרית ענבים
הטכניון – הארכיון ההיסטורי
​יד בן צבי – פרויקט ישראל נגלית לעין (טרם נטען לאתר)
​ארכיון קיבוץ נחל עוז (בתהליך טעינה לאתר)
​ארכיון נהלל (בתהליך טעינה לאתר)
​ארכיון הישוב היהודי – חברון
​ארכיון חדרה (בתהליך טעינה )
​רשות העתיקות – ארכיון המנדט (​בתהליך טעינה )
​ארכיון זכרון יעקב (בתהליך טעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ גת (בתהליך טעינה לאתר)
​ארכיון ביה"ס החקלאי כדורי ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ כפר רופין ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ בית אלפא ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון גדרה ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון עיריית תל אביב ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון בן גוריון (שדה בוקר) ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ שדה יואב ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון ביה"ס החקלאי כדורי ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון התאחדות האיכרים בישראל ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ שדה נחמיה ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ שדה אליהו ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ חפציבה ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון עיריית רעננה ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון דוד ילין ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​מוזיאון ארץ ישראל ארכיון תצלומים אוסף ארדא ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון קיבוץ האון ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)
​ארכיון מעלה גלבוע ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)